KATEGORIER


Klik på den kategori, du vil vide noget om, og du får en liste over indholdet i alfabetisk orden.

Senest opdateret den 28. juli 2019

 

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSE:
Adoption
Advokatvagten
Befolkningstal
Beboerforeninger
Brande
Donationer
Foreninger (ikke sports- eller patient-foreninger)
Hittegods
Indbyggertal
Indsamlinger
Kattens Værn
Lotterigevinster
Natteravnene
NGO-foreninger, f.eks. Foreningen Norden, Mellemfolkeligt Samvirke m.fl.
Pensionistforeninger
Red Barnet
Røde Kors
Stipendier
Støtteforeninger
Søredning
Ulykker, (ikke trafikulykker eller arbejdsulykker)
Ungdomsrådet
Ældrerådet
Ældre Sagen

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

 

BOLIG
Andelsboliger
Andelsboligforeninger
Beboerforeninger
Boligbyggeri
Boligydelse
Byggegrunde
Ejendomsselskaber
Ejendomsvurderinger
Grundejerforeninger
Lejerforeninger
Lejligheder
Sommerhuse
Udstykninger
Ungdomsboliger

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

ERHVERV
Arbejdspladser
Arbejdsmiljø
Arbejdsulykker
Beskæftigelse
Budgetter, private virksomheder
Butikscentre
Detailhandel
Engroshandel
Erhvervsorganisationer
Erhvervsråd
Konkurser
Ledighed
Licitationer
Regnskaber, private virksomheder
Strejker
Virksomheder, nye
Virksomheder, private

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

FRITID
Biavl
Bådelaug- og foreninger
Camping
Dans
DUI Leg og Virke
FDF/FPF
Ferie
Fjordcenteret
Fodslaw
Fritidscafeen
Fritidscentret
Fritidshjem
Haveforeninger
Hesteavl
Hundearbejde
Jagt
Jagtforeninger
Kolonihaveforeninger
Kolonihaver
Legecenter
Lystfiskerforeninger
Lystfiskeri
Motionscentre
Motionsforeninger
SFO
Spejdere
Ungdomsforeninger
Ungdomsklubber
Ældreidræt

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

KIRKE
Andre trossamfund
Arrangementer i kirken
Biskopper
Fokekirkens Nødhjælp
Frelsens Hær
Gudstjenester
Indsamlinger, kirkelige
Kirkeblad
Kirkegård
Kirkesanger
Kirkeskat
Kirkens Kor
Kirkens Korshær
Kirketjener
Konfirmationer
Menighedsråd
Missionsforeninger
Organister
Provster
Præster
Religioner
Trossamfund, andre

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

KOMMUNALT
Andre kommunale anliggender (ikke politiske)
Borgermøder
Byggetilladelser
Daginstituoner
Dagpleje
Forsyning
Folkepension
Folkepensionister
Fritidskommission
Fritidsnævn
Førtidspension
Genbrugspladser
Grundskyld
Hjemmehjælp
Hjemmeservice
Kommunale byggerier
Kommunale kampagner
Kommunale regnskaber
Kontaktstedet
Mageskifte
Multiparken
Omsorgscenter
Paletten
Pensionister
Renovation
SFO
Skadedyrsbekæmpelse
Socialsager
Spildevand
SSP
Valgstyrere
Valgstyrelse
Vandpriser

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

KRIMINALITET
Brande, påsatte
Domme
Dømte
Drab
Hærværk
Indbrud
Lovovertrædelser, andre
Narkotikahandel
Narkotikamisbrug
Røveri
Spirituskørsel
Tiltalte
Vold

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

KULTUR
Antenneforeninger
Aviser og blade
Ballet
Bibliotek
Byfester
Børnebibliotek
Børneteater
Film
Folkedans
Foredrag
Fredning, bygninger
Historie
Koncerter
Kor
Kulturforeningen
Kulturhuset
Kunstværker
Lindødagen
Minibyen
Modeopvisninger
Museer
Orkestre
Radio
Teater
Turisme
TV
Udstillinger
Ugeblade
Opera
Årets Munkeboer
Revy

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

LÆSERBREV
Læserbreve, alle


TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

MYNDIGHEDER
Arbejdstilsynet
Brandvæsen
Beredskab
Domstole
Fredningsnævn
Huslejenævn
Ligningskommission
Politi
Radionævn
Skattevæsen
Voldgiftsret

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

 

NATUR
Fjordens Dag
Forureninger
Fredning, natur
Naturfredningsforeningen
Naturgenopretning
Miljø

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 


PERSONALIA
Bestyrelsesmedlemmer, valg
Dødsfald
Fratrædelser
Fødselsdage
Jubilæer
Mindeord
Nekrologer
Nyansættelser
Personportrætter
Personprofiler
Udnævnelser
Vielser

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

 

POLITIK
Amtsråd
Amtsrådsbeslutninger
Amtsrådsmøder omtale
Budgetter, nationale, regionale, kommunale
Byråd
Byrådsbeslutninger
Byrådsmøder omtale
Fagforeninger, møder, kampagner
Fagforeningsmedlemmer, udtalelser
Fagforeningspolitik
Folketingsmedlemmer, udtalelser
Folketingsvalg
Folketingsvalg, kandidater, kampagner, resultater
Komunalbestyrelsesmedlemmer, udtalelser
Kommunalbestyrelsesmøder
Kommunalvalg
Kommunalvalg, kandidater, kampagner, resultater
Kommuneskat
Politiske beslutninger (folketing, regionsråd, kommunalbestyrelse)
Politiske kampagner
Politiske partier, møder, kampagner
Regionrådsmedlemmer, udtalelser
Regionrådsvalg
Regionrådsvalg, kandidater, kampagner, resultater


TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

SPORT
Bridge
Idrætscenteret
Idrætscenter, omtale
Skak
Sportsanlæg
Sportsarrangementer
Sportsforeninger
Sportsforeningsbestyrelser, medlemmer, møder
Sportsklubber
Sportsledere
Sportsorganisationer
Sportsresultater
Sportstrænere
Sportsturneringer
Sportsudøvere
Svømmehallen


TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

SUNDHED
Forebyggelse
Fysioterapeuter, fysioterapi
Handicapforeninger
Hjemmepleje
Indsamlinger, patientforeninger
Kampagner, patientforeninger
Læger
Lægehuse
Lægeklinikker
Lægevagten
Nymarken, støttecenter psykiatriske patienter
Skoletandlæger
Skoletandlægeklinikker
Sygdomme
Sygekasse
Tandlæger
Tandlægeklinikker
Patientforeninger
Plejecentre
Plejecentre, ansatte, støtteforeninger, bygninger, byggerier
Psykisk syge
Sindslidende
Stafet for Livet
Støtteforeninger
Sundhedskommission
Sygekasse
Sygehuse
Sygehuse, ansatte, bygninger, byggerier

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

TEKNIK
EL-forsyning
Fibernet
Fjernvarme
Internet
IT
Kloak
Naturgas
Renseanlæg
Telefoni
Vandforsyning
Vindmøller


TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET

 

TRAFIK
Busruter
Cykelstier
Færdselskampagner
Gangstier
Parkering
Trafik, offentlig
Trafikselskaber
Trafikuheld
Vejarbejde
Veje
Veje, forbedringer, lukninger, omlægninger, belysning


TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET


UNDERVISNING
Aftenskoler
Børnehaveklasser
Folkeskoler
Friskoler
Højskoler
Lejrskoler
Lærere
Lærerstillinger
Musikskoler
Privatskoler
Seniorhøjskole
Skolebestyrelser
Skolebestyrelser, medlemmer, udtalelser, valg
Skolebyggeri
Skolenævn
Skolestruktur
Ungdomsskoler
Voksenundervisning

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL SØGESKEMAET