Artikelarkiv

Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby Lindøalleen 47 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden kontakt: webmaster@munkeboarkiv.dk

Lokalhistorisk forening for Munkebo og Dræby

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er place-ret i kælderen under Munkebo Bibliotek.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 65151126.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.

 

Artikler bragt i Arvesølv

Arvesølv 2001

Arvesølv 2002

Arvesølv 2003

Arvesølv 2004

Arvesølv 2005

Arvesølv 2006

Arvesølv 2007

Arvesølv 2008

Arvesølv 2009

Arvesølv 2010

Arvesølv 2011

Arvesølv 2012

Arvesølv 2013

Arvesølv 2014

Arvesølv 2015

Arvesølv 2016

Arvesølv 2017

Øvrige artikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklerne bliver løbende lagt ind på hjemmesiden.

P.t. er Arvesølvs artikler lagt ind til og med årgang 2010.

Her kan du søge i alle arkivets artikler. Søg på forfatter eller emne.

Forfatter

Emne

Andersen, Carl

To erindringsglimt fra Munkebo

Andersen, Viggo

En jul på O.A.B.S. i 1934

Andersen, Viggo

En Københavnertur 1938

Andersen, Viggo

En skoledag i 1933

Andersen, Viggo

Et erindringsglimt fra Dræby

Andersen, Viggo

Fra Alvin Hansens erindringer

Andersen, Viggo

Fra muslingskaller til hønseskaller

Andersen, Viggo

Fra Poul Madsens erindringer

Andersen, Viggo

Hvad muren gemte - Aldershviles brand i 1896

Edvardsen, Svend Ove

Da lyset kom til sognet

Edvardsen, Svend Ove

De kolde huse

Edvardsen, Svend Ove

Et 10-års jubilæum

Edvardsen, Svend Ove

Fjordgården og Skålholmgård

Edvardsen, Svend Ove

Fra centraldame til computer

Edvardsen, Svend Ove

Husmandskolonien i Trællerup

Edvardsen, Svend Ove

Matrikel, hartkorn og bonitet

Edvardsen, Svend Ove

Munkebo Brugsforening gennem næsten 100 år

Edvardsen, Svend Ove

Storbranden i Munkebo 1842

Edvardsen, Svend Ove

Stormfloder

Eriksen, Morten

Breve fra moder og søster

Eriksen, Morten

Døden i dammen

Eriksen, Morten

"En bequem Beboelse" - Munkebo kros første år

Eriksen, Morten

Et vemodigt farvel

Eriksen, Morten

Folkene på Østergaard Møllegaard

Eriksen, Morten

Højres og Venstres huse

Eriksen, Morten

Knud Mortensen fra Munkebo - en pioner i cykelsadlen

Eriksen, Morten

Munkebo-Drigstrup Andelsmejeri

Eriksen, Morten

Munkebos bymænd

Eriksen, Morten

Natten er vor egen

Eriksen, Morten

Udskiftningen i Munkebo i 1797

Hansen, H.K.

Maskinfabrikken i Dræby

Jensen, Gudrun

Fiskerkonerne fra Munkebo

Jensen, Gudrun

Med nål og tråd

Johansen, Niels Bessermann

Fra Vierø til de indre danske farvande

Jørgensen, Jytte

Dræbys hjørne

Jørgensen, Jytte og Pedersen, Kirsten

Husmødre på skolebænken

Jørgensen, Jytte

Madrasfabrikkerne i Dræby

Jørgensen, Jytte

Magnus Skaffer

Klint Jensen, Svend Erik

Da Munkebo fik sin hal

Kristensen, Jens Kristian

Fra Vingården i Dræby

Nederland, Ole

Claus Clausen - en heldig skibspræst

Nederland, Ole

Den nye præst i Munkebo 1660

Nederland, Ole

En sejltur med "Svanen" og lidt snak imens

Nederland, Ole

Fiskeriet fra Munkebo i 1920'erne og 30'erne

Nederland, Ole

Kostbar kunst forsvundet i Munkebo

Nederland, Ole

Mere om Thomas Christensen i Munkebo

Nederland, Ole

Slægtshistorisk brevkasse

Nederland, Ole

Svenskerne på Nordøstfyn efteråret 1659

Neerup, Birte

F.S.Kiosken

Neerup, Birte

Munkebo Frugt og Blomster

Neerup, Birte

Munkebo Maskinfabrik - MMF

Neerup, Birte

Munkebo Tømrer- og Bygningssnedkerforretning

Neerup, Birte

Perlen på Torvet

Nielsen, Jens Christian

De tre fjordvejshuse

Nielsen, Jens Christian

En Munkebodrengs skæbne

Nielsen, Jens Christian

Fjordhuset

Nielsen, Jens Christian

Martins erindringer

Nielsen, Jens Christian

Smedjehuset i Nørregade

Roslyng, Birthe

Røgeriet ved Snekkeled

Rye, Hans og Eriksen, Morten

Tolderne ved Boels Bro

Storm, Anne Marie og Nielsen, Grethe

Skolen i midten

Tvedskov, Jørn

Sommerferie på gården "Højvang" i Munkebo

Tønnesen, Tormod

Livet på Dræby Station i 1950erne

Østerlund, Thorkild

Ren var min barndoms fjord