Artikelarkiv

Lokalhistorisk forening for Munkebo og Dræby

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er place-ret i kælderen under Munkebo Bibliotek.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 21 57 80 34.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.


Artikler bragt i Arvesølv

Arvesølv 2001

Arvesølv 2002

Arvesølv 2003

Arvesølv 2004

Arvesølv 2005

Arvesølv 2006

Arvesølv 2007

Arvesølv 2008

Arvesølv 2009

Arvesølv 2010

Arvesølv 2011

Arvesølv 2012

Arvesølv 2013

Arvesølv 2014

Arvesølv 2015

Arvesølv 2016

Arvesølv 2017

Øvrige artikler


Artiklerne bliver løbende lagt ind på hjemmesiden.

P.t. er Arvesølvs artikler lagt ind til og med årgang 2017.

Her kan du søge i alle arkivets artikler. Søg på forfatter eller emne.

Forfatter

Emne

Andersen, Carl

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Andersen, Viggo

Cortsen, Jannik og Rye, Hans

Duif, Helge

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Edvardsen, Svend Ove

Eriksen, Carol og Jørgensen, Mona

Eriksen, Carol og Jørgensen, Mona

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Morten

Eriksen, Ove

Hansen, H.K.

Hansen, Klavs

Hansen, Lars Rud

Hansen, Lars Rud

Hellum, Finn

Holmsgaard, Anne Grete

Jensen, Gudrun

Jensen, Gudrun

Johansen, Frede

Johansen, Niels Bessermann

Jørgensen, Jytte

Jørgensen, Jytte og Pedersen, Kirsten

Jørgensen, Jytte

Jørgensen, Jytte

Klastrup, Lisbeth

Klint Jensen, Svend Erik

Kristensen, Jens Kristian

Lillesø, Egon

Lillesø, Egon

Lillesø, Egon og Eriksen, Ove

Lillesø, Egon

Mortensen, Hans-Jacob

Nederland, Ole

Nederland, Ole

Nederland, Ole

Nederland, Ole

Nederland, Ole

Nederland, Ole

Nederland, Ole

Nederland, Ole

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Neerup, Birte

Nielsen, Jens Christian

Nielsen, Jens Christian

Nielsen, Jens Christian

Nielsen, Jens Christian

Nielsen, Jens Christian

Rasmussen, Jens Hjære

Roslyng, Birthe

Rye, Hans

Rye, Hans

Rye, Hans

Rye, Hans

Rye, Hans

Rye, Hans

Rye, Hans

Rye, Hans og Eriksen, Morten

Storm, Anne Marie og Nielsen, Grethe

Tvedskov, Jørn

Tønnesen, Tormod

Østerlund, Thorkild

Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby                      Lindøalleen 47                          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden                       kontakt: webmaster@munkeboarkiv.dk