Fjordvej og Dybendalen

Lokalhistorisk forening for Munkebo og Dræby

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er place-ret i kælderen under Munkebo Bibliotek.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 21 57 80 34.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.


 

 

 

 

 

I 1958 var Fjordvej hovedgaden i Munkebo, der samtidig udgjorde en del af landevejen mellem Odense og Kerteminde. Strækningen er ca. 1,5 - 2 km. lang.

Den ældste del af strækningen er de 9 sammenbyggede huse ved Kroen. Der har været bebyggelse her siden Middelalderen (de nuværende huse er dog ikke mere end ca. 150 - 200 år gamle). 

En stor brand i 1842 udryddede en lang række huse omkring Kirkebakken, incl. Præstegården. Husene blev genopført i løbet af de følgende 10-20 år.

Møkærgaard var beliggende i udkanten af Kirkebakken og blev ligeledes flammernes bytte. Gården blev genopført længere mod vest på det område, hvor Scandinavisk Motor Compagni siden byggede. Møkærgaard har lagt jord til såvel Mølkæret som de huse på Fjordvej 84-100, der blev bygget i løbet af 30erne.

De fleste huse i Dybendalen er lærerboliger, der er opført i 1959 i forbindelse med anlægget af Centralskolen. Eneste undtagelse er Dybendalen 1, det tidligere Missionshus.

Fjordvej 120

Fjordvej 135

Fjordvej 137

Fjordvej 160

Fjordvej 160B

Fjordvej 162

Fjordvej 183

Fjordvej 185

Fjordvej 187

Dybendalen 1

Fjordvej 60

Fjordvej 62

Fjordvej 64

Fjordvej 65

Fjordvej 66

Fjordvej 67

Fjordvej 68

Fjordvej 69

Fjordvej 70

Fjordvej 71

Fjordvej 72

Fjordvej 73

 

Fjordvej 74

Fjordvej 75

Fjordvej 76

Fjordvej 77

Fjordvej 78

Fjordvej 79

Fjordvej 81

Fjordvej 82

Fjordvej 84

Fjordvej 86

Fjordvej 87A

Fjordvej 88

Fjordvej 89

Fjordvej 90

Fjordvej 91

Fjordvej 92

Fjordvej 93

Fjordvej 94

Fjordvej 95

Fjordvej 96

Fjordvej 97

Fjordvej 98

Fjordvej 99

Fjordvej 100

Fjordvej 101

Fjordvej 103

Fjordvej 105

Fjordvej 107

Fjordvej 109

Forsamlingshuset

Fjordvej 121

Matr.nr. 19a

Matr.nr. 60

Matr.nr. 2d

Fjordvej 22

Fjordvej 24

Fjordvej 26

Fjordvej 28

Fjordvej 30

Fjordvej 36

Fjordvej 38

Fjordvej 40

Fjordvej 42

Fjordvej 44

Fjordvej 46

Fjordvej 48

Fjordvej 50

Fjordvej 52

Fjordvej 54

Fjordvej 56-58

Fjordgaard

Fjordhuset

Matr.nr. 22a

Matr.nr. 27h

Matr.nr. 27n

Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby                      Lindøalleen 47                          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden                       kontakt: webmaster@munkeboarkiv.dk