Munkebo Sogn

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er place-ret i kælderen under Munkebo Bibliotek.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 21 57 80 34.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.


 

Hvordan så Munkebo Sogn ud i 1958?

På denne side kan du se, hvordan Munkebo og Dræby så ud i 1958, før de mange forandringer, der kom i kølvandet på etableringen af LindøVærftet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det følgende kan du læse en beskrivelse af de enkelte gårde og huse, der var i sognet i 1958, fra de blev bygget og op til i dag.

Det siger sig selv, at en beskrivelse af alle bygninger i sognet, er en omfattende affære. Selvom der i 1958 kun var godt 400 husstande (i dag er vi over 2.000 husstande), er det mange tråde, der skal samles.

Ved udgangen af 2018 er omkring 50 beskrivelser færdige til offentliggørelse. De øvrige vil blive lagt ud, efterhånden som de bliver klar.

Præsentationen vil være opdelt i disse områder:

 

 

Fjordvej 4

Fjordvej 6

Fjordvej 8

Fjordvej 10

Fjordvej 12

Fjordvej 16

Fjordvej 18

Fjordvej 22

Fjordvej 24

Fjordvej 26

Fjordvej 28

Fjordvej 30

Fjordvej 36

Fjordvej 38

Fjordvej 40

Fjordvej 42

Fjordvej 44

Fjordvej 46

Fjordvej 48

Fjordvej 50

Fjordvej 52

Fjordvej 54

Munkebo Kro

Fjordvej 60

Fjordvej 62

Fjordvej 64

Fjordvej 65

Fjordvej 66

Fjordvej 67

Fjordvej 68

Fjordvej 69

Fjordvej 70

Fjordvej 71

Fjordvej 72

Fjordvej 73

Fjordvej 74

Fjordvej 75

Fjordvej 76

Fjordvej 77

Fjordvej 78

Fjordvej 79

Fjordvej 81

Fjordvej 82

Fjordvej 84

Fjordvej 86

Fjordvej 87A

Fjordvej 88

Fjordvej 89

Fjordvej 90

Fjordvej 91

Fjordvej 92

Fjordvej 93

Fjordvej 94

Fjordvej 95

Fjordvej 96

Fjordvej 97

Fjordvej 98

Fjordvej 99

Fjordvej 100

Fjordvej 101

Fjordvej 103

Fjordvej 105

Fjordvej 107

Fjordvej 109

Forsamlingsh.


Fjordvej 121

Matr.nr. 19a

Matr.nr. 22a

Matr.nr. 27h

Matr.nr. 27n

Matr.nr. 60

Matr.nr. 2d

Fjordgaard

Fjordhuset