Syvstjernen

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er place-ret i kælderen under Munkebo Bibliotek.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 21 57 80 34.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.
Syvstjernen, Stenlund, Bakkelund, Korshøj, Ølundgaard, Strandlyst

Syvstjernen 4

Syvstjernen 8

Syvstjernen 10

Syvstjernen 12

Syvstjernen 13

Syvstjernen 14

Syvstjernen 16

Syvstjernen 17

Syvstjernen 18

Syvstjernen 19

Syvstjernen 21

Syvstjernen 23

Syvstjernen 25

Syvstjernen 27

Syvstjernen 29

Syvstjernen 31

Syvstjernen 33

Syvstjernen 35

Syvstjernen 37

Syvstjernen 39

Matr.nr. 24m

Matr.nr. 28i

Stenlund

Bakkelund

Korshøj

Ølundgaard

Strandlyst