Arvesølv

Arvesølv som flip-book

Her kan du se alle årgange af Arvesølv som flip-books, dog altid minus de to seneste årgange. Det vil sige, at du kan se selve hæftet og blade frem og tilbage i det.

Klik på nedenstående link, og du kommer til siden, hvor du kan vælge hvilken årgang, du vil se. Siden åbnes i et eget vindue, som du blot kan lukke, når du er færdig.


Ved at klikke på en årgang vil du få vist forsiden af hæftet, og du kan nu blade (flippe) frem og tilbage i dette, enten ved brug af
pil-tasterne på tastaturet, højre-pil for frem og venstre-pil for tilbage eller ved at bruge musen, klik på en højre-side for frem eller en venstre-side for tilbage. Endelig kan du bruge den lille værktøjslinie, der bliver vist nederst på siden. Den indeholder forskelligt værktøj. bl.a. tegnene > og < for et blade hhv. frem og tilbage og en lup med + og - for at zoome ind og ud. 


Når du vil lukke en årgang og gå til en anden kan du klikke på det store kryds i øverste højre hjørne. Derved kommer du tilbage til oversigten med alle årgangene og kan vælge en ny.


Alle årgange til og med 2020 er lagt ud. Dog mangler 2004, som er på vej.