Links

Lokalhistorisk forening for Munkebo og Dræby

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er place-ret i kælderen under Munkebo Bibliotek.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 21 57 80 34.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.


Her finder du en række nyttige links. Du skal blot klikke på teksten, hvorefter du omdirigeres til den pgl. hjemmeside.


Arkiv.dk (Danmarkshistoriens største fotoalbum)

Landsarkivet for Fyn

Kirkebøger og folketællinger på nettet

Lotte Brændegaard Hvids hjemmeside med diverse fynske folketællinger og kirkebøger

Amts-, herreds- og sognekort 1793-1970

SLA - Sammenslutningen af Lokalarkiver

Dansk Demografisk Database (digitaliserede folketællinger m.v.)

Købstadshistorie

Odensebilleder

Odense-Kerteminde-Martofte Jernbanes historie

Virtuel byvandring i Odense

Dansk Historisk Fællesråd

Kort & Matrikelstyrelsen (bl.a. "Danmark før og nu" og "Find et sted")

Historiske kort på nettet

Priser fra 1900 til i dag fra Danmarks Statistik

Gamle danske mål omregnet til metersystemet

Kalender fra 1500 til 2099

Ordbog over det danske sprog

Digitale bøger fra Statsbiblioteket i Århus

Alfabetisk fortegnelse over gravsten på Munkebo Kirkegård

Gravsten på danske kirkegårde

Dødsattester

Historisk Atlas Fyn

Det Kulturhistoriske centralregister over fortidsminder i Danmark

Fynsbibliografien

Billeder fra Fyens Stiftstidendes arkiv

Kølstrup og Munkebo kirkers hjemmeside

Danmark i krig (alt om konflikter gennem hele Danmarkshistorien)

Søgeportal for historiske emner

600 luftfotos af Danmark under den tyske besættelse

Fortællinger om mange steder i Danmark

"Siden Saxo", tidsskrift udgivet af Statens Arkiver

Kertemindes historie i tekst og billeder

Munkebohistorie på TV2Fyn

Danske nationale privatarkivdatabase

Det Kongelige Biblioteks luftfotosamling med  ca. 230.000 luftfotos fra  Fyn og omliggende øer

Ca. 1000 artikler fra Fynske Årbøger fra 1908-2013   

Avissider online.

Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby                      Lindøalleen 47                          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden                       kontakt: webmaster@munkeboarkiv.dk